Klant

Scol

SCOL staat voor Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. SCOL vormt het overkoepelende bestuur van 25 voortgezet en basisonderwijs locaties in de omgeving Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.

Scol jaarverslag 2016

SCOL Infographic jaarverslag

Uitdaging

Het jaarverslag van SCOL interessant en interactief weergeven, zodat naast de verplichte onderdelen het ook een pakkend document wordt voor ouders en leerlingen.

Aanpak

Voor het jaarverslag 2016 hebben we filmpjes gemaakt waarin leerlingen, ouders en docenten vertellen over hun ervaringen en projecten. Deze filmpjes ondersteunen het verhaal van het jaarverslag. In een infographic wordt op een overzichtelijke en speelse manier een aantal statistieken weergegeven. Uiteraard blijven de financiële gegevens gewoon in de bekende tabellen staan. Het nieuwe jaarverslag wordt door middel van een digitale mailing verspreid. In deze mailing zijn ook een deel van de filmpjes geïntegreerd. Door afwisselende content is het een interessant document voor de Onderwijs Inspectie, de ouders en andere geïnteresseerden.

 

Nieuwsbrief

scol-filmpje

Jaarverslag 2016

scol-jaarverslag

Magazine 170 jaar Scol

scol profielfoto case

Uitdaging

SCOL vierde in 2016 haar 170-jarig bestaan. Aan ons de vraag om een feestelijke jubileumuitgave te ontwerpen om dit mooie jubileum te vieren.

Aanpak

Voor een creatief bureau is dit een geweldige opdracht. Dit project hebben we in verschillende fases uitgevoerd. De eerste fase was om een duidelijke stijl en typografie vast te stellen. Met elkaar hebben we gekeken naar allerlei soorten magazines en artikelen en vanuit daar een eigen stijl ontwikkeld die aansloot bij het thema ‘Verhalen’. Een deel van de items stond al vast, voor de overige pagina’s zijn we bijpassende onderwerpen gaan bedenken. Het magazine is een combinatie tussen het verleden en het heden met een focus op wat onderwijs voor (oud) leerlingen heeft betekend. In de maanden die volgden werden steeds meer items ingevuld en konden we starten met het daadwerkelijke ontwerpen van het magazine. In november werd het jubileum gevierd en het eerste exemplaar, van de oplage van 12.000 stuks, officieel overhandigd aan Jaap Smit, oud-leerling en commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Fotografie portretten – Marc de Haan

scol 1
scol 2
scol 3
scol 4
scol 5
scol 6
scol 7
scol 8
scol 9
scol 10